Het Sqribox
ACORN model

Sqribox eikel opsomming

Sqribox is een methode die is gebaseerd op de neurologie van verandering. Ons gedrag ligt verborgen in de verbindingen die de neuronen in onze hersenen onderling aangaan. Door nieuwe verbindingen te leggen en deze te trainen, kun je oude patronen doorbreken en het gewenste gedrag veranderen. Met de verankering wordt hierbij vaak onderschat. Daar helpt Sqribox bij.

Sqribox is gebaseerd op het zogenaamde ACORN-model, dat de stappen beschrijft waaruit een succes gedragsverandering is opgebouwd.

ACORN staat voor:

Awareness
Commitment
Organisation
Realisation
Nudging

 

De wetenschap achter Sqribox…

Awareness: kweek een verlangen

 

Elke verandering begint bij bewustzijn. Houd jezelf een spiegel voor en kijk kritisch naar je eigen gedrag. Past je gedrag bij je eigen idealen?

Tijdens deze stap is het van belang om een brandend verlangen naar blijvende verandering teweeg te brengen. Dit kan ontstaan door noodzaak (bijvoorbeeld op medische gronden) of een andere sterke intrinsieke motivatie.

Commitment: stel je doel vast

 

Het vastgestelde verlangen wordt vervolgens vertaald naar een concreet doel dat meestal overeenkomst met de nieuwe gewenste overtuiging. Daarmee wordt het verlangen concreet en handelbaar gemaakt. 

Vaak gaat dit in kleineren stappen, omdat het hoofddoel niet in één keer te bereiken is. Het is belangrijk dat het doel dat in deze stap wordt geformuleerd, haalbaar is.

Sqribl herfstblaadjes

…met het ACORN model blijft jouw verandering hangen!

Organisation: kies je ankers

 

In deze stap koppel je jouw doel aan meerdere ankers. Dit zijn in elk geval concrete woorden, maar een anker kan ook een symbool, een afbeelding, een kleur(enpalet), een muzieknummer of een bepaalde geur zijn.

Deze ankers dienen op termijn geassocieerd te worden met je doel en maken het makkelijker om op dit doel gefocust te blijven.

Realisation: maak je eigen Sqribl

 

In deze fase is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met de kleuren, afbeelding en woorden die je in de vorige stap gekozen hebt, ga je jouw sjabloon invullen en vormgeven.

Dit is dus het moment waarop je gaat werken aan je eigen Sqribl.

Nudging: zorg voor subtiele geheugensteuntjes

 

Om ook na het maken van de Sqribl een continue herinnering te krijgen, zorg je er in deze fase voor dat je op een vriendelijke manier continu wordt geconfronteerd met je ankers.

Je kunt je Sqribl bijvoorbeeld inlijsten en ophangen op een plek die je regelmatig bekijkt.

Zo kun je ook de geur opwekken of de muziek afspelen die je in deze derde fase met je doel had geassocieerd.